Türkiye Meteor Takip Sistemleri

TUBİTAK/MFAG113F035 no’lu TUBİTAK projesi kapsamında, ülkemizde 6 ilde toplam 20 meteor takip kamerası yerleştirilmiştir.